Belastingdienst - VerhuisAdvies.nl

Verhuizen en de belastingdienst 


Vergoedingen voor verhuiskosten behoren in het algemeen tot het loon, maar u kunt voor de verhuiskosten van een werknemer een vrijgestelde vergoeding betalen als de verhuizing verband houdt met de dienstbetrekking. Hiervan is sprake als een werknemer meer dan 25 kilometer van zijn werk woont en verhuist om dichter bij zijn werk te gaan wonen.

U mag een onbelaste verhuiskostenvergoeding geven van maximaal € 7.750 naast de vergoeding van de werkelijke kosten voor het overbrengen van de boedel. De voorwaarde dat de vergoeding is gekoppeld aan 12% van het loon is per 1 januari 2009 vervallen. Voorwaarde is wel dat het gaat om een verhuizing die voldoende samenhangt met de dienstbetrekking. Voldoende verband met de dienstbetrekking is in ieder geval aanwezig als aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan:

 

U geeft de vergoeding binnen 2 jaar na aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of na overplaatsing.

De werknemer woont meer dan 25 kilometer van het werk en verhuist naar een woning op minder dan 10 kilometer van het werk.

 

Let op: Voor sommige belaste vergoedingen van aan- of verkoopkosten van woningen moet voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen eindheffing worden toegepast.

 

Deze pagina en gegevens zijn met de uiterste zorg samengesteld. Desondanks kan VerhuisAdvies.nl in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door eventuele fouten of onjuistheden in bovenstaande informatie.